تبلیغات
تصاویر واقعی دجال-anti dajjal - انخ چیست؟حقوق بشر نمادش کجایی هست؟
تصاویر واقعی دجال-anti dajjal
ظهور منجی ونشانه هایی دجال

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1389
نماد شیطان پرستی وکابالایسم در دستکار حقوق بشر سازمان ملل

انخ نماد شیطان پرستی
واینک در دست مردمانی که هیچ توجهی به معنی ان ندارند

انخ
به نظر شما اسلام دین مرد سالاری نیست؟
اگر معتقدید اسلام متكی بر آموزه های وحیانی است، بنابراین نمی توانید این ادعا را بپذیرید. در این صورت خداوند و شارع دین مبین را به مردسالاری متهم كرده اید. در قرآن صراحتاً آمده است كه باید برای زن و مرد، حیات طیببه ارزانی شود و این نافی این ادعاست كه اسلام دین مرد سالار است. شاید در مورد آموزه های تحریف شده ی انجیل و تورات، بتوان چنین حرفی را زد، اما در مورد قرآن و آموزه های وحیانی ممكن نیست.

نگرش و نگاه آنها به خانواده و حضور زن در خانواده چگونه است؟
آنها معتقدند یك فیزیولوژی زنانه وجود دارد، ولی در نهایت این جامعه است که زن را زن كرده است. بنابراین زنان برای بازگشت به جایگاه مطلوب خود باید نگرش های اجتماعی را عوض كنند و خانواده یكی از راه های تغییر این نگرش است. نادیده گرفتن تمام تفاوت های فیزیولوژیك و توانمندی هایی كه دست خلقت در نهاد زن و مرد گذاشته است، از نكات محوری جنبش های رادیكال است. وضعیت فرهنگی كه در غرب نسبت به زن و خانواده می بینیم حاصل همین جنبش و تفكرات خاص آن است. در جنبش فمنیسم رادیكال، خانواده به رسمیت شناخته نمی شود. اما در موج ها و شاخه های دیگر فمنیسم با توجه به كنوانسیون "منع تبعیض" خانواده به رسمیت شناخته می شود. در مجموع شرایط امروز جوامع غربی، افزایش طلاق، خانواده های نا به سامان و از بین رفتن حرمت پدر در خانواده، مولود آموزه های فمنیستی است. شعار فمنیست ها براساس نگاه
فردگرایانه و منفعت طلبانه نسبت به زن این است كه چرا یك زن باید از منافع و فردیت خود برای یك مرد و یا فرزندش كوتاه بیاید و این همان مبانی نظری غرب نسبت به زن و حضورش در خانواده است. البته این نكته را نیز باید گفت كه گرایش های دیگری از فمنیسم ظهور كرده اند كه سعی در تعدیل این آموزه ها دارند.
انخ ونماد شیطان پرستیطبقه بندی: فراماسونری-دجال،  تبلیغات شیطان پرستی،  نمادهای فراماسونری، 
برچسب ها: نماد انخ، نماد شیطان پرستی، حقوق بشر،
ارسال توسط iman radi
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
Email Icon by Parstools.com